Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

 

VESELÉ PÍSKÁNÍ

Charakteristika:

Při hře na flétnu se snažíme o správné návyky (držení flétny, postavení těla při hraní, způsob dýchání a tvorby zvuku). Správné dýchání napomáhá i zdraví dětí. Základní snahou je, aby se děti cítily příjemně a přirozeně. Cílem je rozvoj sluchové představy, snaha o hezký zvuk nástroje, rozvíjí se artikulace, fantazie, tvořivost a schopnost hudebního vyjádření. Důležitou součástí aktivit jsou i rytmická cvičení, která napomáhají rozvoji nejen hudebních schopností, ale i logického uvažování a jsou souásnetí prevence proti specifickým poruchám učení.

Seznamujeme děti s notovou osnovou a notami, ale netrváme na tom, aby se je učili, spíše jde o první seznámení se zápisem hudby.

Děti se učí správnému dýchání a také získávají základy hraní, na něž budou moci kdykoliv navázat.

V letošním roce nezařazeno (covid-19)