Navigace

Obsah

 

PŘIJÍMÁNÍ ÚČASTNÍKŮ zájmového vzdělávání

(do školní družiny)

 

•  Účastníka do družiny přihlašují rodiče na začátku školního roku.

• Při nástupu účastníka do družiny vyplní rodiče zápisní lístek, na kterém uvedou informace o účastníkovi, rozsah docházky a způsob odchodu účastníka z družiny.

• Do družiny může být účastník přihlášen během celého školního roku. Na písemnou žádost rodičů o vyřazení účastníka může žák ukončit docházku během celého školního roku.

•  O přijetí účastníka rozhoduje ředitelka školy.