Navigace

Obsah

Základní škola Kněževes, okres Rakovník

 tel. 313 582 251, 736 752 292

 e-mail: info@zsknezeves.cz

Školská rada má 6 členů, funkční období členů školské rady je tři roky - od 1. 7. 2021  do  30. 06. 2024. 

 

Zřizovatelem byli jmenováni:

 PaedDr. Václav Skála

Eva Janotová

Zákonnými zástupci žáků byly zvoleny:

 Vendula Doležalová 

 Petra Krausová

Pedagogickými pracovníky školy byly zvoleny:

Mgr. Vladimíra Gregorková Vicjanová, DiS

Mgr. Stanislava Pidrmanová Havlová

Činnost Školské rady byla zahájena 1.1.2006 zřizovací listina

 

Zápisy školské rady ve šk.r. 2015/2016   říjen    duben

Zápisy školské rady ve šk.r. 2016/2017   listopad  červen

Zápisy školské rady ve šk.r. 2017/2018   říjen    červen

Zápisy školské rady ve šk.r. 2018/2019   březen    červen

Zápisy školské rady ve šk.r. 2019/2020   říjen    červen

Zápisy školské rady ve šk.r. 2020/2021   září

Zápisy školské rady ve šk.r. 2021/2022   říjen