Obsah

Naše mateřská škola disponuje rozlehlou zahradou se dvěmi pískovišti,  kterou postupně vybavujeme dalšími herními prvky. Máme zde i hmyzoviště pro broučky, včeličky a další hmyz a také ohniště.   V letošním roce zde přibydou pohyblivé kořeny, kladinka, pohyblivý žebřík, pro malé děti kladinka jezevčík a xylofon. V plánu je i venkovní kuchyňka, bylinková zahrádka, blátoviště, hmatový chodník, zastínění pískovišť a dětské domečky.

1

2

3

4

5

Nové hrací prvky

12

34

56

7