Navigace

Obsah

DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM A ČLENŮM VÝBORU ZA OCHOTU A PODPORU PŘI KONÁNÍ VÁNOČNÍHO JARMARKU.
 

Ve školním roce 2017/2018 nastaly změny a  sdružení rodičů se muselo přeregistrovat do spolkového rejstříku

Nové stanovy Sdružení rodičů při ZŠ Kněževes, z.s.

 

Dne 2.2.2009 členky přípravného výboru SRPdŠ při Základní škole Kněževes, o.s. zažádaly podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů o registraci občanského sdružení na Ministerstvu vnitra.

Žádosti bylo vyhověno dne 16.2.2009, občanskému sdružení bylo přiděleno IČO 26568870.

Cílem sdružení je finanční, materiální a společenská podpora Základní školy v Kněževsi, práce s dětmi a mládeží.

Každý člen má právo se podílet na činnosti sdružení, volit do orgánů sdružení, být volen, obracet se s podněty a stížnostmi na orgány sdružení.

Spolek se řídí vlastními stanovami .

Sdružení rodičů přispívá žákům na nejrůznější akce.

Např. na vánoční dárky, Mikulášskou nadílku, Den dětí, výlety, rozloučení s páťáky, odměny na školní soutěže, představení k prevenci patologických jevů chování. 
Finančně se sdružení podílelo na zakoupení venkovní houpačky pro děti, dvou stolních fotbálků, řezacího stroje na papírové dekorace Big Shot, síťové houpačky.

Společně plánujeme konání vánočního jarmarku i dalších akcí.