ZŠ a MŠKněževes
Základní škola a Mateřská škola Kněževes, okres Rakovník

povinné přeškolní vzdělávání

                                                     1

MÁTE DOMA PŘEDŠKOLÁKA?

aneb

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole.

Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění

Předškolní vzdělávání je povinné pro 5 leté děti od začátku následujícího školního roku do zahájení povinné školní docházky (PŠD). Předškolní vzdělávání je pro dítě povinné ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu („spádová mateřská škola“).

Na koho se povinné předškolní vzdělávání vztahuje?

  • Státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů.
  • Občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů.
  • Jiné cizince pobývající na území ČR déle než 90 dnů.
  • Účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinnosti zákonných zástupců

Zákonný zástupce dítěte (dále jen ZZ) je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (pokud dítě ještě nedochází do MŠ).

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu. Pokud ZZ dítěte zvolí jinou MŠ, než odpovídá jeho školskému obvodu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu nejméně 4 hodiny denně – od 8 – 12 hodin, mimo dny školních prázdnin.

Dítě ale může mateřskou školu navštěvovat i ve dnech školních prázdnin a po celou dobu provozu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen omlouvat každou nepřítomnost dítěte v MŠ – způsob omlouvání je blíže určen ve školním řádu MŠ.

Jiné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání

1.Individuální vzdělávání dítěte (bez pravidelné denní docházky dítěte do MŠ).

2.Vzdělávání v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální.

3.Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění PŠD.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Individuální vzdělávání dítěte

ZZ dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno a oznámit to ředitelce MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o ind. vzdělávání doručeno ředitelce MŠ s uvedením období a důvodů.

Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

Pokud se ZZ nedostaví s dítětem k ověření (termíny jsou uvedeny ve školním řádu MŠ) a to ani v náhradním termínu, ředitelka MŠ ukončí individuální vzdělávání dítěte a dítě musí ihned nastoupit ke vzdělávání do MŠ.

Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí ZZ dítěte.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Svátek

Svátek má Luboš

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Pojďte se vykoupat do řeky

Zítra má svátek Martina

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, úterý 16. 7. 2024
slabý déšť 27 °C 17 °C
středa 17. 7. oblačno 27/14 °C
čtvrtek 18. 7. prudký déšť 24/14 °C
pátek 19. 7. slabý déšť 16/13 °C

ZŠ a MŠ Kněževes