Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

       4 
 
 
     Vítejte na stránkách  naší mateřské školy
 
     Naše mateřská škola je trojtřídní, pavilónová, s velkou oplocenou zahradou, 
     vybavenou různými průlezkami, skluzavkou, houpačkou, zastíněnými kruhovými
     pískovišti, ohništěm, výukovými tabulemi, hmatovým chodníkem atp.
     Zajišťujeme celodenní péči.
     MŠ má dostatečně velké prostory, jež vyhovují prostorovému uspořádání
     k nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Třídy jsou vybavené
     novým účelným nábytkem, hračkami pro rozvoj tvořivosti, manipulace, splupráce
     i logického myšlení. Vedeme děti k samostatnosti a zdravému sebevědomí.
     Účastníme se s dětmi výstav, polodenních i celodenních výletů, exkurzí,
     vystupování k různým příležitostem, divadelních vystoupení.
     S předškoláky pravidelně navštěvujeme místní knihovnu i základní školu.
     Do výchovně vzdělávací práce s dětmi zařazujeme činnosti na podporu kladného
     vztahu k přírodě a životnímu prostředí,k našim tradicím. 
     Snažíme se zajistit pravidelný denní rytmus a řád, umožňující průběh dne
     přizpůsobit potřebám dětí a aktuální situaci.
     Umožňujeme rodičům vodit své děti podle svých možností  a potřeb.
     Součástí  mateřské školy je prostorná, nově zrekonstruovaná  a vybavená
     tělocvična, kam chodíme denně s dětmi cvičit a také školní kuchyně.
     Dětem je poskytována plnohodnotná a výživná strava. Je zachována vhodná
     skladba  jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů.
     Děti mají dostatek tekutin, v průběhu celého dne mají možnost se kdykoliv podle
     potřeby napít.
     Jsou dodržovány vhodné intervaly mezi jednotlivými pokrmy. Děti do jídla
     nenutíme,  snažíme se ale, aby vše ochutnaly a naučily se tak zdravému
     stravování. Usilujeme o zařazování BIO potravin a výrobků zdravé výživy.
     Děti jsou každodenně venku a jejich pobyt venku je přizpůsobován kvalitě ovzduší.
     Mají dostatek pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru MŠ.
     Po obědě je dětem umožněn čas pro odpočinek i klidové činnosti.