Navigace

Obsah

                Úhrada školného a stravného

   Rodič je povinen včas uhradit platby za stravné a školné (hotově/převodem na účet - č. účtu a VS obdržíte u paní Doležalové v kanceláři ŠJ)

  tzn. do 15. dne v měsíci ve školní jídelně.

     Tento termín je bezpodmínečně nutné dodržet !!

                            Odhlašování stravy

     Pokud není oběd při neúčasti strávníka odebrán, ani řádně odhlášen, započítává se  stravné v plné výši.

 V případě onemocnění žáka si mohou zákonní zástupci vyzvednout oběd v první den nemoci do jídlonosiče. Další dny není na oběd ve školní jídelně nárok.

  Změnu lze oznámit telefonicky  v pracovní době :

       na č. 313 582 216 (v MŠ) 

       na č. 608 100 903 (v ŠJ)

       případně ústně ve školní kuchyni.

     Odhlašování - přihlašování oběda  je nutné provést  do 7 hodin ráno .

informace školka pro školní rok 2022/2023  

ke stažení