Navigace

Obsah

Zápisu do 1. ročníku se mohou zúčastnit :

  • děti, které do 31.8.2022 dovrší věku 6 let,
    jsou narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016

 

  • děti, které jsou narozené od 1.9.2016 do 31.12.2016,  k žádosti je třeba ještě vyjádření školského poradenského zařízení
    (předčasný nástup)

 

  • děti, které jsou narozené od 1.1.2017 do 30.6.2017, k žádosti je třeba vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře
    (předčasný nástup)

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ

1. Dítě má v době zápisu trvalé bydliště v Kněževsi.

2. Dítě nemá trvalé bydliště v době zápisu v Kněževsi, ale kapacita školy přijetí umožňuje. V případě naplnění kapacity školy se rozhoduje losováním.

 

V Kněževsi  04.03.2022

Mgr. Dana Vondrušková
ředitelka školy