Navigace

Obsah

 

PRAKTICKÉ ČINNOSTI ve školní družině

1. Místo, kde žijeme

Náš domov

- vyprávíme si, kreslíme a malujeme o životě naší rodiny

- kreslíme náš dům a pokoj, stavíme ze stavebnic

Škola

- seznamujeme se se všemi učebnami

- zjišťujeme, kdo všechno v naší škole pracuje

- zdobíme družinu a celou školu svými výrobky

- povídáme si o bezpečné cestě do školy a domů

- seznamujeme se s dopravními značkami a jejich významem, při vycházce dodržujeme pravidla silničního provozu

- výtvarně znázorňujeme dopravní značky,dopravní prostředky

- soutěžíme ve znalostech z dopravní výchovy

Naše obec

 - seznamujeme se se zajímavostmi naší obce

- společně výtvarně zobrazujeme naši obec

- kreslíme mapku míst, kudy chodíme se ŠD

- hrajeme si na průvodce naší obcí, popisujeme, kudy se dostaneme na poštu, k lékaři....

- hrajeme si na návštěvníky našeho městyse

- seznámíme se s pověstí vzniku městyse, kreslíme znak

- povídáme si o rozdílech mezi životem dříve a nyní

  • Lidé kolem nás

Rodina

- povídáme si o rodičích a prarodičích, o jejich povolání, hrajeme si na zaměstnání

- vyrábíme dárky a přáníčka maminkám i celé rodině

- povídáme si, co je plýtvání, ptáme se, jak můžeme šetřit

- seznamujeme se s cenami výrobků, hrajeme si na obchod

Kamarádi

- vyprávíme si o nejlepších kamarádech, jejich vlastnostech

- malujeme portrét kamaráda

- učíme se toleranci a pořádku

- hledáme, kde mohou děti našeho věku pomáhat, besedujeme o tom 

Svátky a oslavy

- vyrábíme adventní kalendář, věnec, Mikuláše, čerta, anděla

- vyprávíme si o vánočních zvycích

- vyrábíme vánoční ozdoby, přáníčka, perníčky, betlémy

- zdobíme družinu a školu

- seznamujeme se s velikonočními zvyky

- malujeme a zdobíme kraslice, vyrábíme velikonoční dekorace

- vyrábíme drobné dárečky k různým příležitostem

Správně se chováme

– učíme se správně zdravit, o něco požádat, poděkovat...

- učíme se správně chovat v různém prostředí / v obchodě, v divadle, v dopravních prostředcích …./

- dodržujeme zásady správného stolování ve školní jídelně

- při stolování dodržujeme základní hygienické návyky

3. Lidé a čas

Náš denní režim

- povídáme si o zásadách denního režimu, učíme se rozlišovat povinnosti a zábavu

- povídáme si o možnostech správného využívání času

- povídáme si a malujeme, jak jsme trávili víkend, prázdniny

- využíváme hry, při nichž si cvičíme paměť, pozornost, postřeh,soustředění

- vážíme si svého volného času i času druhých, hledáme, co nás o čas okrádá

Jak se měnila obec

– na vycházce porovnáváme současný stav domů se starými pohlednicemi

- zajímáme se o historii našeho městyse

Jak se měnila škola

– pátráme po tom, jak vypadala škola, do níž chodili naši rodiče, prohlížíme si kroniku, staré fotografie

Putování časem

– jak se žilo dříve, co se nosilo, k čemu sloužily staré předměty, které používali naši rodiče a prarodiče – vyprávíme si, čteme,prohlížíme, zhotovujeme modely

- pátráme, jak se žilo na hradech a zámcích

4. Rozmanitost přírody

Roční období

– sledujeme změny v přírodě, kreslíme, malujeme, modelujeme zvířata

- sledujeme, jak se mění školní zahrada během roku

- upevňujeme si pravidla chování v přírodě

- soutěžíme v poznávání zvířat, rostlin , stromů

- vyprávíme si o domácích zvířatech, vysvětlujeme si, jakou  péči vyžadují

Chráníme životní prostředí

– besedujeme o tom, jak člověk přírodě škodí nebo prospívá

- při vycházkách pozorujeme čistotu a úpravu okolí

- pomáháme při úklidu okolí školy

- třídíme odpad do kontejnerů

5. Člověk a jeho zdraví

Čistota půl zdraví

– besedujeme o osobní hygieně a jejím významu

- ujasňujeme si hygienické zásady při kašli, po použití WC …..

Zdravý jídelníček

– sestavujeme zdravý jídelníček, tvoříme plán denního stravovacího a pitného režimu

- kreslíme ovoce a zeleninu

Chci být zdravý

– učíme se ošetřovat jednoduchá zranění, zásadám první pomoci

- vyprávíme si o tom, jak předcházet úrazům

- denně chodíme ven, do parku, na zahradu

- při pobytu venku hrajeme pohybové a míčové hry