Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

      

      Informace pro dobrou spolupráci rodičů a MŠ

    

        1) Příjem a předávání dětí 

        Děti se do MŠ přijímají od 6,30 do 8,00 hodin. Po předchozí dohodě možno

        vyhovět dle  potřeby rodiny, dítě ale musí být nahlášeno na stravování.

        Rodič je povinen předat dítě  osobně paní učitelce, teprve potom může

        opustit školu.  Bez písemného pověření učitelky  nevydají dítě nikomu jinému,

        než jeho rodičům.!!! 

 

     2) Individuální adaptační režim

      Při vstupu dítěte do mateřské školy nabízíme individuálně adaptační režim,

      vždy se  mohou  rodiče s vedoucí učitelkou a třídními učitelkami předem

      dohodnout na vhodném postupu.

 

      3) Do mateřské školy patří pouze děti zdravé

      Rodiče jsou povinni hlásit  výskyt infekčního  onemocnění v rodině a veškeré

      údaje o zdraví dítěte.

      Pokud má dítě střevní potíže, zvrací, má infekční rýmu, kašel nebo má teplotu,

      nevoďte ho prosím do kolektivu zdravých dětí, v opačném případě počítejte s tím,

      že Vás budeme kontaktovat a dítě si budete muset odvést domů.

      Pokud dojde u dítěte k výskytu vší, neprodleně o tom informujte učitelky ve třídě.

      Dítě, u kterého se vši vyskytnou, nevoďte do školky z důvodu rozšíření mezi další děti.

 

      4) Rodiče jsou povinni

      Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny

       telefonního spojení, změnu zdravotní pojišťovny dítěte. Rodiče oznámí škole

       předem  známou nepřítomnost dítěte (učitelce nebo telefonicky). Neomluvené

      dítě bude 1.den započítáno na stravování (rodiče si  mohou oběd dítěte

      vyzvednout do 12,00   hod. do vlastních nádob ve školní kuchyni ) .

       Neomluvená nepřítomnost dítěte nad 1 měsíc  znamená vyřazení z MŠ.

       U předškolních dětí s povinnou docházkou je nutné zapsat důvod absence

       do omluvného listu.

 

        5) Úhrada školného a stravného

         Rodič je povinen včas uhradit platby za stravné a školné ( 360,-Kč ),

         tzn. do 15.dne v měsíci.

         

       

                                  Tento termín je bezpodmínečné dodržet!!

   

                                     Více ve Školním a Vnitřním řádu .

 

1