Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

Informace ke zpracování osobních údajů

 

GDPR - General Data Protection Regulation

 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Hlavním smyslem tohoto předpisu je vyšší harmonizace úpravy ochrany osobních údajů a posílení práv subjektů údajů, a tedy i kvalitnější kontrola nakládání s osobními daty

 

 

Osobní údaj - veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, identifikovatelná fyzická osoba - fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat.

 

Správce osobních údajů - Určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, tzn. říká co a jak se má evidovat a nese za to zodpovědnost.

 

Zpracovatel a třetí strana - zpracovává osobní údaje pro správce. Třetí strana - není ani správcem ani zpracovatelem, ale má oprávněný zájem na zpracování osobních údajů.

 

Informace:

Právní důvody zpracování:

· Plnění smlouvy (např. obědy ve školní jídelně)

· Plnění právní povinnosti (např. školní matrika)

· Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu 

           (např. kontaktní údaje rodičů)

· Oprávněný zájem správce či třetí strany (např. kamerový systém)

· Ochrana životně důležitých zájmů (vážný úraz dítěte)

· Souhlas subjektu údajů pro jeden či více konkrétních účelů

 

Co dělá pověřenec?

·Poskytuje informace a poradenství správci či zpracovateli, včetně zaměstnanců, kteří se na zpracování podílejí

·Monitoruje soulad zpracování s GDPR

·Spolupracuje na tvorbě Posouzení vlivu na ochranu OÚ

·Spolupracuje s dozorových úřadem (ÚOOÚ)

·Působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad (škola uveřejní jméno a kontakt)

·Obrací se na něj subjekty údajů

·Vázán tajemstvím a důvěrností