Navigace

Obsah

 

Ve školním roce 2021/2022 má naše základní škola
k 1.9. 2021   165 žáků. Někteří žáci využívají možnosti individuálního vzdělávání, někteří se vzdělávají v zahraničí .

Naše základní škola je sedmitřídní. Ve čtyřech třídách jsou žáci individuálně vzdělávaní, ve třech třídách - pěti ročnících se učí žáci denně v budově školy. 

Děti se většinou znají z kolektivu svých vrstevníků ze školky i blízkého okolí, mohou tak pokračovat v přátelských vztazích, lépe si poradí s prvními školními povinnostmi. Odpoledne si mohou s ostatními hrát  ve školní družině nebo aktivně pracovat v zájmových kroužcích. Nabízíme dětem kroužek sportovní, výtvarný, florbalový, Klub čtenářský.  V letošním roce chceme zahájit také kroužek badatelský - Věda nás baví .

Oživení výuky jistě přinesou projektové dny s environmentální, digitální, etickou i profesní tematikou. 

Žákům, kteří to potřebují, se navíc věnujeme při odpoledním doučování.

Rodiče žáků i z okolních obcí dávají naší škole přednost díky malému kolektivu dětí, rodinnému zázemí, individuální péči a všestrannému  rozvíjení žáků.

Všichni žáci se učí podle našeho Školního vzdělávacího programu základní školy Tvořivá škola. Ve všech ročnících probíhá výuka takovým  způsobem, aby žáky zaujala a měli prostor přemýšlet nad svými výtvory.