Obsah

EDUbus V NAŠÍ ŠKOLE

Máme velkou radost, že se nám ve školním roce 2021/2022 povedlo zařídit pro žáky návštěvu tzv. EDUbusu. Jedná se o ojedinělý projekt mobilní laboratoře, která si klade za cíl podnítit v dětech chuť objevovat a zkoušet nové věci. Objednali jsme našim žákům tři programy. Nejmladší žáčci prvního a druhého ročníku objevovali technologie za pomocí malých robůtků – Ozobotů. V programu „Haló, tady Ozobot“ se děti seznámily se základními částmi a funkcemi. Děti se během lekce naučily dát Ozobotovi několik úkolů. Ve druhém programu, kterého se zúčastnili žáci 3. až 5. ročníku, byla připravená složitější robotická stavebnice Lego SPIKE Essential. Žáci pracovali za pomocí tabletů. Programovali nejprve světelnou kostku a následně již objevovali programovací jazyk, za pomocí kterého se snažili robota ovládat.  Třetí program byl zaměřen na oblast přírodovědeckého bádání. Všichni žáci zvládli splnit zadané úkoly a dopoledne jsme si velmi příjemně užili.

 

ICT

ICT

ICTICTICTICTICT