Navigace

Obsah

DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST ŽÁKŮ

Současná společnost se neobejde bez znalosti digitálních technologií. Využíváme je více méně dennodenně. Také u nás ve škole se zaměřujeme na tuto oblast. Pracujeme s různými digitálními technologiemi ve všech hodinách.

V loňském a letošním školním roce jsme pro naše žáky zakoupili sadu nových PC. V počítačové učebně neprobíhá pouze výuka nové informatiky, učebnu využíváme také v jiných předmětech. Žáci se zde učí psát slohové práce přímo do textových editorů. Využívají zvukové výstupy při výuce anglického jazyka. Na počítačích procvičují učivo matematiky i českého jazyka.

Druhou velkou novinkou je pořízení tabletů, které nám umožnily dostat digitální technologie přímo žákům do lavice. Všichni s nimi pracují velice rádi, mohou na nich procvičovat učivo nejen formou cvičení, ale také her a soutěží. Fungují jako encyklopedie, slovníky a mapy. Jsou vždy dostupné a připravené. Pro naše žáky připravujeme také různé vzdělávací aktivity, při kterých žáci snímají tzv. QR kódy. Tyto kódy jim zadávají další úkoly, odkazují je na nástěnky ve sdíleném prostředí a další aktivity.  Tablety využíváme ve všech předmětech.

 

ICT