Obsah

3D TISK A MODELOVÁNÍ

Třetí velkou novinkou, kterou se nám podařilo pořídit, je 3D tiskárna    Prusa i3. V loňském a letošním školním roce (2020/2021) proběhly ve škole projektové dny, ve kterých jsme žáky seznámili s počítačovým 3D modelováním a 3D tiskem. Žáky tyto technologie velice zaujaly. Také počítačové modelování se jim velice líbilo a projevili zájem v něm pokračovat. Se 3D tiskárnou se zatím seznamujeme a těšíme se, až společně se žáky vytiskneme první předměty.

 

ICT

 

ICT

ICT

ICTICT