Navigace

Obsah

Celé Česko čte dětem

Naše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem. Věříme, že čtení knih kultivuje dětskou duši. Pro většinu z nás je přirozené, že malým dětem, které teprve objevují svět písmenek, čteme pohádky a dětské příběhy. Společné čtenářské chvilky jsou však důležité i pro mladší školáky. I když už umí dítě číst, je pro ně často složité soustředit se natolik, aby myslelo na obsah čteného. Děti v první, a mnohé ještě i ve druhé třídě se nejvíce soustředí na samotnou techniku čtení a nedokáží se ještě plně soustředit na příběh. A tak je důležité najít i v tomto období chvilku na předčítání. I se staršími dětmi je však potřeba zůstat ve „čtenářském kontaktu“.  Malý čtenář rád vypráví o svém čtenářském zážitku, o chrabrých činech hlavního hrdiny či o zvláštnostech fantazijní země.

I my ve škole podporujeme své malé čtenáře vytvářením vhodného prostředí a pestrostí nabízených aktivit. V tomto školním roce se nám podařilo vybavit školní knihovnu několika desítkami nových titulů. Žáci si mohou vypůjčit knihy různých žánrů od pohádek a dětských příběhů, přes dětskou poezii až po naučnou literaturu z oblasti historie a přírodovědy.

Na škole je veden čtenářský klub, kde starší žáci rozvíjejí své čtenářské dovednosti.  Žáci prvního ročníku dochází jednou až dvakrát v měsíci do místní knihovny, kde je pro ně paní knihovnicí připraven zajímavý program zaměřený na vybranou knihu či dětského autora.  Žáci pátého ročníku dochází číst svým malým kamarádům v mateřské škole. Knihám se věnuje i paní vychovatelka v družině, která dětem čte každý den knihu na pokračování. Čteme však i v běžných hodinách českého jazyka. Děti mají možnost číst ve škole své vlastní knihy. Mladší žáci však čtou i stejnou knihu střídavě hlasitým a tichým čtením. O svých čtenářských zážitcích si hodně povídáme, knihy si vzájemně doporučujeme a půjčujeme, vedeme si čtenářské deníky a každá třída si vytvořila i vlastní motivační program k podpoře čtenářství svých žáků. Žáci pátého ročníku se i zapojili do celostátního hlasování v soutěži SUK o nejoblíbenější dětskou knihu, kterou pořádá Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského.

Pro žáky dále organizujeme různé hry a soutěže na podporu čtenářského i písemného projevu. V zimním období jsme využili sněhovou nadílku k literárně-přírodovědné soutěži s názvem: Kdo tady běžel přede mnou. Cílem bylo motivovat žáky k procházce do přírody, kde měli pozorovat (a následně vyfotit) stopy živočichů, o kterých poté napsali zajímavé vyprávění.

Velmi pěknou akcí se stala recitační soutěž, kdy žáci vybraní z třídních kol soutěžili poté v celoškolním kole. Příjemné odpoledne bylo zpestřeno hudebními chvilkami našeho pana školníka.

                                                         Mgr. Vladimíra Gregorková Vicjanová DiS.

 

 

Recitační soutěž

Recitační soutěž