Navigace

Obsah

Ve školním roce 2021/2022 pracujeme na těchto
dlouhodobějších projektech:

Doučování (Národní plán podpory návratu do škol)

Letem digitálním světem ( Šablony III, společně ZŠ, MŠ) 

Celé Česko čte dětem ( Podpora čtenářství)

Školní mléko, Ovoce do škol ( Na podporu zdravých stravovacích
                                                    návyků - SZIF)

Škola v pohybu

e-Twinning  (Program pro sdílení nápadů a komunikaci žáků,
                      škol z různých zemí)

Krátkodobé projekty, akce

Veselé zoubky (Na podporu správných návyků péče o chrup -
                          - dm drogerie markt s.r.o.) 

 

 

Ve školním roce 2020/2021

Sportuj ve škole ( Spoluprací s ASŠK probíhají 2 hodiny TV aktivit navíc)

Polytechnická výchova v ZŠ a MŠ ve Středočeském kraji
                                                          
( V rámci projektu IKAP)

Celé Česko čte dětem ( Podpora čtenářství)

Školní mléko, Ovoce do škol ( Na podporu zdravých stravovacích
                                                    návyků - SZIF)

e-Twinning  (Program pro sdílení nápadů a komunikaci žáků,
                      škol z různých zemí)

Veselé zoubky (Na podporu správných návyků péče o chrup -
                          - dm drogerie markt s.r.o.)