Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠK.R. 2021/2022
PROBĚHNE V MĚSÍCI KVĚTNU.

TERMÍN BUDE UPŘESNĚN.

 Zápis dětí do MŠ probíhá :

  - po dohodě se zřizovatelem (termín, kapacita zařízení, spádovost, apod.)

  - děti  mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku

  - dítě do MŠ přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka školy

  - žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si rodiče vytisknou sami
   
nebo po dohodě obdrží v MŠ 

  - ředitelka rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ do 30 dnů po obdržení žádosti

  - do MŠ se může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným  očkováním 
   
(výjimka je zákonně stanovena u dětí v povinném předškolním vzdělávání)

- rodiče vyplní Evidenční list a nechají potvrdit dětským lékařem

 - vyplněnou Žádost a Evidenční list rodiče doručí ředitelce školy

  - při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka školy po dohodě se  zákonnými zástupci
   
dítěte  dny docházky dítěte do MŠ a délku jeho pobytu  v těchto dnech, zároveň
   
i způsob a rozsah jeho stravování (v žádosti uveďte případné požadavky)

  - rodiče nahlásí v MŠ každou změnu ve výše uvedených údajích

  

  V Kněževsi dne 25.2.2021

   Mgr. Dana Vondrušková