Navigace

Obsah

 

Školní řád ZDE

Školní vzdělávací program  ZDE 

Výroční zpráva za šk.r. 2020/2021  ZDE 

Minimální preventivní program   ZDE     Plán metodika prevence 2021-2022  ZDE

Dlouhodobý plán EVVO   ZDE     Plán EVVO 2021-2022 ZDE 

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024   ZDE

 

ŽÁDOSTI

Žádost o přestup žáka do základní školy doc   pdf

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (zápis do 1.r.) doc    pdf

Žádost o odklad školní docházky doc   pdf