Navigace

Obsah

 

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ do školní družiny

 

•  Žáka do družiny přihlašují rodiče na začátku školního roku.

• Při nástupu žáka do družiny vyplní rodiče zápisní lístek, na kterém uvedou informace o žákovi, rozsah docházky a způsob odchodu žáka z družiny.

• Do družiny může být žák přihlášen během celého školního roku. Na písemnou žádost rodičů o vyřazení žáka může žák ukončit docházku během celého školního roku.

•  O přijetí žáka rozhoduje ředitelka školy.