Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

zápis dětí pro školní rok 2022-2023

 

k přečtení zde (236.48 kB)

 

 

Zápis dětí do MŠ probíhá :

  - po dohodě se zřizovatelem (termín, kapacita zařízení, spádovost, apod.)

  - děti  mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku

  - dítě do MŠ přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka školy

  - žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si rodiče vytisknou sami
    nebo po dohodě na tel. 731010546 obdrží v MŠ 

  - ředitelka rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ do 30 dnů po obdržení žádosti

  - do MŠ se může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným  očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Výjimka je zákonně stanovena také u dětí v povinném předškolním vzdělávání.

- rodiče vyplní Evidenční list a nechají potvrdit dětským lékařem

 - vyplněnou Žádost, Evidenční list, kopii rodného listu rodiče doručí ředitelce školy nebo do MŠ

  - při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka školy po dohodě se  zákonnými zástupci
    dítěte  dny docházky dítěte do MŠ a délku jeho pobytu  v těchto dnech, zároveň
    i způsob a rozsah jeho stravování (v žádosti uveďte případné požadavky)

  - rodiče nahlásí v MŠ každou změnu ve výše uvedených údajích

  

  V Kněževsi dne 08.03.2022

   Mgr. Dana Vondrušková