Navigace

Obsah

Vážení rodiče,

začátek nového školního roku 2021/2022 je již nablízku, ve středu 1. září 2021 se opět setkáme po příjemně prožitých letních prázdninách.

Dovolte, abych Vás informovala zejména o prvních dnech provozu v naší škole.

Časový rozvrh hodin se nemění, 1. vyučovací hodina začíná v 7.45 h.

Bohužel i tento školní rok bude částečně ovlivněn proticovidovým opatřením. Žáci budou testováni před vyučováním 1., 6. a 9. září.

Opět to budou testy založené na samoodběru z nosu.
Ve společných prostorách, zejména na chodbách, se žáci mohou pohybovat jen se zakrytím dýchacích cest (dále jen „rouška“).

Testovat se nemusí žák, který:

  • doloží potvrzení, že měl pozitivní výsledek na Covid-19 a neuplynula doba delší než 180 dní
  • doloží potvrzení o provedeném očkování Covid-19 ( 14 dní po ukončeném očkování)
  • doloží platné potvrzení o negativním výsledku testování v odběrovém místě

Neotestovaný žák musí po celou dobu pobytu ve škole nosit roušku, částečná omezení pro něj platí při tělesné a hudební výchově.

Testování bude probíhat v tělocvičně školy, žáci vstoupí do budovy předním vchodem, přezují se v šatně a půjdou do tělocvičny.

Rodiče žáků mohou vstoupit 1.9. se svými dětmi do školy - zejména pokud chtějí pomoci
se samoodběrem při testování. Pokud by rodiče žáků 1. roč. nechtěli testovat své dítě hned 1.9., mohou až následující den.

Považujeme za samozřejmost, že dospělé osoby budou natolik zodpovědné a nebudou vstupovat do školy, pokud vykazují známky nachlazení, vrátily se z rizikových zemí, apod. Všechny cizí osoby nosí roušku po celou dobu pobytu ve školní budově.

V případě pozitivního výsledku antigenního testování bude žák izolován (pod dohledem zaměstnance školy) a budou kontaktováni jeho zákonní zástupci. Zákonný zástupce žáka neprodleně kontaktuje svého pediatra. O výsledku PCR testu zákonný zástupce informuje ředitelku školy. Pokud je PCR test pozitivní, Krajská hygienická stanice rozhoduje o dalších opatřeních. Do doby, než je znám výsledek PCR testu, žáci celé třídy se nemohou účastnit vzdělávání. Jejich zákonní zástupci budou kontaktováni, aby si své děti vyzvedli.

Školní družina, Školní jídelna – dle zájmu hned první den vyplňte přihlášku.

Moc si všichni přejeme, aby tento rok nebyl narušen uzavřením škol. Budeme se řídit nejen závaznými pokyny, ale i reálnými možnostmi školy se snahou vytvořit dětem zdravý prostor k učení i veselému životu.

Přeji nám všem, ať máme pohodový školní rok.     Dana Vondrušková