Navigace

Obsah

Základní škola Kněževes, okres Rakovník

 tel. 313 582 251

 e-mail: info@zsknezeves.cz

Školská rada má 6 členů, funkční období členů školské rady je tři roky -

 - od 1. 1. 2018  do  31. 12. 2020.

  

Zřizovatelem byli jmenováni:

 PaedDr. Václav Skála - místopředseda

Eva Janotová

Zákonnými zástupci žáků byly zvoleny:

 Vendula Doležalová

 Hana Křížová

Pedagogickými pracovníky školy byli zvoleni:

Mgr. Vladimíra Gregorková Vicjanová, DiS

Mgr. Stanislava Pidrmanová Havlová

Činnost Školské rady byla zahájena 1.1.2006 zřizovací listina

 

Zápisy Školské rady ve šk.r. 2008/2009  září leden květen 

Zápisy Školské rady ve šk. r. 2009/2010 září  březen červen

Zápisy Školské rady ve šk. r. 2010/2011 říjen  březen

Zápisy Školské rady ve šk. r. 2011/2012 říjen  prosinec  únor  květen

Zápisy Školské rady ve šk.r. 2012/2013  říjen   únor

Zápisy Školské rady ve šk. r. 2013/2014  říjen   duben

Zápisy školské rady ve šk. r. 2014/2015  říjen  únor   květen

Zápisy školské rady ve šk.r. 2015/2016   říjen    duben

Zápisy školské rady ve šk.r. 2016/2017   listopad  červen

Zápisy školské rady ve šk.r. 2017/2018   říjen    červen

Zápisy školské rady ve šk.r. 2018/2019   březen    červen

Zápisy školské rady ve šk.r. 2019/2020