Navigace

Obsah

DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM A ČLENŮM VÝBORU ZA OCHOTU A PODPORU PŘI VÁNOČNÍM JARMARKU, KTERÝ SE KONAL 1.12.2018

 

 

Ve školním roce 2017/2018 nastaly změny a  sdružení rodičů se muselo přeregistrovat do spolkového rejstříku

Pozvánka na členskou schůzi 20/12/2017

Nové stanovy Sdružení rodičů při ZŠ Kněževes, z.s.

 

Dne 2.2.2009 členky přípravného výboru SRPdŠ při Základní škole Kněževes, o.s. zažádaly podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů o registraci občanského sdružení na Ministerstvu vnitra.

Žádosti bylo vyhověno dne 16.2.2009, občanskému sdružení bylo přiděleno IČO 26568870.

Cílem sdružení je finanční, materiální a společenská podpora Základní školy v Kněževsi, práce s dětmi a mládeží.

Každý člen má právo se podílet na činnosti sdružení, volit do orgánů sdružení, být volen, obracet se s podněty a stížnostmi na orgány sdružení.

Spolek se řídí vlastními stanovami .

 

Sdružení rodičů přispívá žákům na nejrůznější akce.

Např. na vánoční dárky,Mikulášskou nadílku, Den dětí, výlety, rozloučení s páťáky, odměny na školní soutěže, představení k prevenci patologických jevů chování.  Splnilo dětem přání a zakoupilo jim na zahradu houpačku. Upravili jsme dopadovou plochu a děti ji využívají během volnočasových aktivit.