Navigace

Obsah

Přednáška o houbách

Dne 21.3.2013 navštívil naši školu pan Jaroslav Malý - amatérský mykolog a fotograf. Smyslem jeho návštěvy byla přednáška o houbách, doplněna nádhernými fotografiemi hub a poutavým vyprávěním.

Naučně zábavná přednáška byla financována z projektu „Už rostou!“ reg. č. CZ.1.07/1.1.32/01.0031,dotovaného z fondu ESF a OP VK.

Děti byly seznámeny s jedlými i jedovatými houbami a chováním v přírodě. Dozvěděly se také o léčivých účincích některých hub. Dokonce si mohly prohlédnout, osahat a seznámit se s vůní některých hub, které přivezl. Mnohé překvapilo, že houby lze sbírat po celý rok. Na závěr si všichni prošli test o houbách.

Přednáška byla velmi zajímavá a poučná, děti se dozvěděly spoustu nových informací. Fotografie z přednášky si můžete prohlédnout na www.zsknezeves.cz – fotogalerie - Beseda o houbách.

 

EXKURZE DO PODNIKU LESY LUŽNÁ

 

V úterý 24.9.2013 jsme jeli na zámek Svatý Hubert, který se nachází uprostřed rozsáhlého lesa. Lesy České republiky, s.p., Lesní závod Lužná pro nás, žáky základní školy, připravily den plný zážitků . Ráno jsme si ve škole s p. učitelkou pověděli, co všechno o práci v lese víme a na co se potřebujeme lesníků ještě zeptat. V 1., 2. a 3. ročníku si děti namalovaly, co lidé v lese dělají, vzpomínaly, jak se tato povolání nazývají. Žáci ve 4. a 5. ročníku zjišťovali, jak práce v lese ovlivňuje životní prostředí. Asi za hodinu jsme nastoupili do autobusu, ten nás odvezl až na louku k loveckému zámečku. Tam na nás čekala paní, vysvětlila nám, jak se budeme střídat na jednotlivých stanovištích. Myslivci nám řekli, jak se starají o zvířata a ukázali nám svého psa i vycpaná zvířata. Pochválili nás, že jich hodně poznáme. Stejně dobře jsme určili listy, plody a větvičky stromů. Stříleli jsme z pušky, dřevorubci nám vyprávěli o své těžké práci a ukázali nám pily, se kterými pracují. Mohli jsme si zkusit jejich výstroj. Na všechny otázky nám starší pán dlouho ochotně odpovídal. Největší radost jsme měli z koní. Dřív koně pomáhali hodně v lese, vytahovali dříví na nepřístupných místech, dneska už tolik ne. O své práci nám vyprávěla i paní, která cvičí dravce. Co všechno umí, jsme viděli na vlastní oči. Na jednom stanovišti jsme si vyrobili, co jsme chtěli z věcí, které se najdou v lese. Dostali jsme diplom a kartičku s nápisem Krmítko. To byl poukaz na buřt, sušenku a pitíčko. Ani se nám domů nechtělo, ale autobus už na nás čekal. Moc se nám tam líbilo, a tak jsme se domluvili, že příště nám ukážou práci v lesní školce. Ve škole jsme si všechno o exkurzi vyvěsili na novou nástěnku, abychom se o zážitky podělili i s ostatními.

 

MAPOVÁNÍ STROMŮ A HUB V OKOLÍ

 

Na jaře a v létě jsme na vycházkách v Kněževsi zmapovali všechny houby, které nám tu narostly.

Jejich názvy jsme si našli v atlasech, některé nám prozradil pan Bazika. Už poznáme i většinu stromů, které nám na návsi rostou.

V úterý 17. září 2013 jsme vyjeli do Rakovníka, protože tam také roste hodně vzácných dřevin. Čekala na nás paní učitelka Jana Srbecká, která nás odvedla do Čermákových sadů. Stromy nám dávají kyslík, zachycují prach, ukrývají se v nich ptáčkové. Nejzajímavější byly stromy: platan, jinan dvoulaločný, korkovník amurský, kaštanovník jedlý. Svitel má zajímavé plody, které připomínají lampiónky. Dozvěděli jsme se, že araukárit je zkamenělé dřevo pradávných vyhynulých jehličnatých stromů. Byl u busty Františka Palackého. Paní Srbecká nám říkala, že javor mléč je strom, který odolává městskému znečištěnému vzduchu, rychle roste a vyrábí se z něj kytary. Lípu srdčitou jsme našli v parku jen ojediněle, spíš jsou až v aleji u Rakovnického potoka.

I v Rakovníku rostou v parku houby, ale jen málo. V Kněževsi jich máme víc. Našli jsme žampion, pýchavku a hnojník. Hřiby koloděje tam vůbec nerostou.

Když jsme si všechno prohlédli, odjeli jsme autobusem zpátky do školy. Cestou jsme se zastavili v Chrášťanech a v Olešné. Tam ale nemají tolik stromů na návsi jako my. Jejich názvy jsme si zapsali. Na houby jsme neměli štěstí, jen několik václavek se objevilo u pařezu. Ve škole jsme roztřídili nasbírané přírodniny, zapsali jsme si o nich, co jsme se dozvěděli, zakreslili do mapy a zahráli jsme si soutěžní hru.

Na výletě se nám líbilo i když bylo chladno a mysleli jsme, že bude pršet a den se nám pokazí.

 

Chrám chmele a piva Žatec


 

Žáci navštívili chmelařské muzeum v prostorách bývalého skladu a balírny chmele.Shlédli film o vývoji chmelařství od středověku do současnosti. Dozvěděli se, proč se zrovna český aromatický chmel a z něj české pivo proslavilo ČR po celém světě. Nové pro ně byly informace o historii pěstitelů a obchodníků s chmelem, o významu vývozu chmele do zahraničí.

Chmelový maják – dominanta Žatce a chmelařských památek. Odtud byl výborný pohled na okolí Žatce- žáci určovali pohoří, řeky, okolní obce podle mapy. Všímali si rázu krajiny, jaký vliv má na krajinu právě pěstování chmele, stavění nových silnic, mostů, těžební průmysl.

Na Chmelovém orloji hledali výjevy ze života lidí, typické pro naši oblast.

Výstava znaků obcí pěstujících chmel je zaujala svou velikostí.

Žáci ve škole vyrobili nástěnku o exkurzi, 1.r. maloval při výtvarné vých. chmelnici, kterou viděli z Majáku, práci na chmelnici.

Nástěnka a výkresy byly vystaveny na chodbě v 1. patře i v týdnu při třídních schůzkách .