Navigace

Obsah

S NÁMI TO DOKÁŽEŠ! 

- více informací ke stažení zde

Projek S námi to dokážeš!

 

 

DUMy si můžete stáhnout zde 

 

 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Uplatňování nových způsobů výuky s využitím moderní techniky se už stává takřka každodenní součástí školní práce.

Naše škola realizuje v současnosti dva projekty. První s názvem „Moderní škola 2011“ , reg.č.CZ .1.07/1.4.00/21.1520, je zaměřen na zvýšení čtenářské gramotnosti žáků. Pracujeme na něm již druhým rokem v rámci výzvy EU – Peníze školám. Z poskytnuté částky 476 187 Kč jsme pro práci již zakoupili 9 nových počítačových sestav, tiskárnu, barevnou i černobílou kopírku, sady dětských knih, několik pomůcek na rozvoj komunikace. Pro efektivní práci jsou žáci rozděleni v hodině českého jazyka na menší skupiny podle úrovně čtenářských dovedností. Třebaže už je pro děti počítač v dnešní době běžnou součástí života, chceme, aby byly v kontaktu s tištěnou knihou, nebyly ochuzeny o zážitky z přečteného příběhu, uměly si děj i postavy představit, přemýšlely o nich. K tomu vyučující připravují do hodin výukové materiály, které budou umístěny i na webových stránkách školy k volnému použití. Do konce realizace projektu jich bude téměř třista.

 

EU peníze školám

 

 „UŽ ROSTOU"

S druhým projektem s reg.č.CZ.1.07/1.1.32/01.0031 jsme uspěli ve výzvě v rámci 2. globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s nepřímými náklady. Získali jsme částku 1.552.825,69 Kč.

Dali jsme mu název „ Už rostou!“. Někdo pomyslí na houby, jiný zase na děti. A právě obě tyto skutečnosti náš projekt zahrnuje. Chceme jím ve škole zlepšit podmínky pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, zvýšit tím motivaci dětí při volbě povolání právě v těchto oblastech. Žáci budou po dva roky mapovat výskyt hub v Mikroregionu Kněževesko, zjišťovat informace o přírodních podmínkách v okolí svého bydliště, pozorovat následky chování lidí v regionu, dopady rozvoje průmyslu, zemědělství, silniční sítě na životní prostředí. Prostřednictvím exkurzí a besed o zemědělství, lesnictví, chmelařství poznají více svůj region. Učitelky budou k tomu vytvářet elektronické výukové materiály. Žáci si budou moci s nimi pracovat na počítači i z domova. Aby toto mohli žáci i učitelé zrealizovat, zakoupíme z prostředků projektu atlasy přírodnin, modely krajiny, hub, zvířat, mikroskopy, další nové počítače a interaktivní tabule, aby byly ve všech učebnách. Digitální fotoaparát, videokameru a elektronické učebnice vlastivědy, přírodovědy a prvouky žáci využijí při shromažďování informací.

Věříme, že i používání této techniky přispěje k oblibě přírodovědných předmětů a třeba u někoho i ovlivní jeho rozhodnutí ve výběru povolání.

LOGO