Navigace

Obsah

 

Ve školním roce 2020/2021 má naše základní škola
k 1.9. 2020   120 žáků. Někteří žáci využívají možnosti individuálního vzdělávání, někteří se vzdělávají v zahraničí .

Naše základní škola je pětitřídní. Ve dvou třídách jsou žáci individuálně vzdělávaní, ve třech třídách se učí žáci denně v budově školy.

Děti se většinou znají z kolektivu svých vrstevníků ze školky i blízkého okolí, mohou tak pokračovat v přátelských vztazích, lépe si poradí s prvními školními povinnostmi. Mohou si s ostatními hrát  ve školní družině nebo aktivně pracovat v zájmových kroužcích. Nabízíme dětem kroužek sportovní, výtvarný, florbalový, pečení, logopedický, turisticko-přírodovědný, letecký modelář. V letošním roce jsme zahájili také kroužek badatelský - Veselá věda.  

Zároveň po dva roky tu je v rámci projektu Společně to lépe zvládneme i čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her  a  odpolední možnost doučování. Oživení výuky jistě přinesou projektové dny s environmentální, etickou i profesní tematikou. 

Rodiče žáků i z okolních obcí dávají naší škole přednost díky malému kolektivu dětí, rodinnému zázemí, individuální péči a všestrannému  rozvíjení žáků.

Všichni žáci se učí podle našeho Školního vzdělávacího programu základní školy Tvořivá škola. Ve všech ročnících probíhá výuka takovým  způsobem, aby žáky zaujala a měli prostor přemýšlet nad svými výtvory.