Navigace

Obsah

 

Ve školním roce 2019/2020 má naše základní škola
k 30.9. 2019   74 žáků. Někteří žáci využívají možnosti individuálního vzdělávání, někteří se vzdělávají v zahraničí .

Naše základní škola je trojtřídní s pěti ročníky.

Děti se většinou znají z kolektivu svých vrstevníků ze školky i blízkého okolí, mohou tak pokračovat v přátelských vztazích, lépe si poradí s prvními školními povinnostmi. Mohou si s ostatními hrát  ve školní družině nebo aktivně pracovat v zájmových kroužcích. Nabízíme dětem kroužek výtvarný, florbalový, šachový,  aerobiku, V letošním roce jsme zahájili také kroužek logopedický, přírodovědný, pečení a leteckého modelářství. 

Zároveň po dva roky tu je v rámci projektu Společně to lépe zvládneme i čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her  a  odpolední možnost doučování. Oživení výuky jistě přinesou projektové dny s environmentální, etickou i profesní tematikou, 

Rodiče žáků i z okolních obcí dávají naší škole přednost díky malému kolektivu dětí, rodinnému zázemí, individuální péči a všestrannému  rozvíjení žáků.

Všichni žáci se učí podle našeho Školního vzdělávacího programu základní školy Tvořivá škola. Ve všech ročnících probíhá výuka takovým  způsobem, aby žáky zaujala a měli prostor přemýšlet nad svými výtvory.

PLÁNUJEME:

 

BŘEZEN 2020     -   PŘERUŠENÍ PROVOZU

 

INFORMACE K VÝUCE DOMA NAJDETE 

V SAMOSTATNÉ ZÁLOŽCE  "PŘERUŠENÍ PROVOZU"  

na hlavní stránce.