Navigace

Obsah

Stránka

Zahájení školního roku


V pondělí 1. září 2014 společně zahájíme nový školní rok 2014/2015 v 7.45 h.

Poté se žáci jednotlivých ročníků rozejdou do tříd se svými třídními učitelkami.

Pokud již nyní máte zájem o seznam pomůcek, které žáci budou potřebovat (dostanou ho první den ve škole), můžete nahlédnout zde : 1.r.   2.r.   3.r.   4.r.   5.r.


27. 8. 2014

Exkurze


Dne 5.6.2014 podnikli žáci 1.-5.ročníku v rámci projektu Už rostou! další dvě exkurze.

Navštívili "Pilu " na Příčině a " Obalovnu " v Brantu.

Na " Pile" vyslechli žáci výklad o práci v tomto prostředí,viděli, jak probíhá zpracování kmenů na katrové pile i na pile sámové.Pověřená pracovnice jim zodpověděla také všechny připravevé dotazy.Děti mohly sledovat stavbu nové budovy, ze které už bude práce na pile řízena počítačem.

V " Obalovně " se žáci seznámili se zpracováním starých povrchů opravovaných silnic. Při práci viděli stroj na rozemílání asfaltových ker a oddělování případných kovových příměsí.Prohlédli si boxy, ve kterých se skladuje štěrk různé hrubosti Zajímavé pro ně bylo sledovat na počítači vlastní řízení obalovny, kde se už přímo míchal asfaltový potah na silnice. Děti zaujal papírový granulovaný materiál, který se jako pojivo do asfaltové směsi přidává. Jako suvenýr si ho většina odnášela na ukázku domů.


10. 6. 2014

Atletické závody


21.6.2014 se žáci naší školy zúčastnili atletických závodů na hřišti 3.ZŠ Rakovník. V konkurenci velkého počtu dětí z celého okresu se neztratili. Závodili s velkým nasazením a dokonce si odvezli bronzovou medaili za hod míčkem.

Za medaili vděčíme Honzovi Pisárovi (3.r.) a ještě jednou mu děkujeme a blahopřejeme.

Poděkování patří i ostatním závodníkům – Tobimu Žákovi a Katce Pisárové z 1.roč., Nele Levákové z 2.roč. a Zuzce Šimkové ze 3.roč.

Díky za vzornou reprezentaci školy a příští rok se těším :)

Mgr. Irena Šimková


2. 6. 2014

Prodej kytiček


Je již tradicí, a žáky 5.ročníku očekávanou událostí, účast naší školy na celorepublikové akci „ Český den proti rakovině“.

V letošním roce proběhla dne 14.5.2014.

Všichni žáci 5.ročníku, kteří se akce zúčastnili, oblékli žlutá trička a vyrazili s kytičkami měsíčku lékařského. Kája Bidrmanová, Robin Dundr, Sebi Fiala a mluvčí celé party Míša Sladký. Nejen díky Míšově výřečnosti se podařilo vybrat 1975,- Kč.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se rozhodli přispět na dobrou věc.

Sbírka byla zaměřena na prevenci rakoviny plic. Žáci spolu s kytičkami rozdávali letáčky informující o škodlivosti kouření. Sami toto téma mezi sebou řešili a samolepky, které dostali, rozdávali kamarádům a známým.

Ještě jednou děkujeme všem za účast a příští rok se opět přihlásíme s novou partou páťáků :)

Mgr. Irena Šimková


2. 6. 2014

Beseda v knihovně


V úterý 20. května 2014 byli žáci 2. a 3. ročníku na besedě

v oddělení dětské knihovny v Rakovníku na téma „Smějeme se s knihami Jiřího Žáčka.“

Žáci se dozvěděli, že Jiří Žáček se narodil v Chomutově

v roce 1945 a je původně vodohospodářský inženýr.

Přičichl k literatuře a ke psaní, vydal mimo jiné i slabikář pro děti.

Žáci vyslechli několik ukázek z jeho knih; přísloví, hádanky, na které odpovídali, a také ukázky z pohádek. Paní knihovnice pro ně připravila i rýmovačky, které doplňovali.

Závěrem si mohli prohlédnout a vypůjčit knihy, dozvěděli se, kde a pod čím najdou knihy pro jejich věkovou kategorii.

Jarmila Tesařová


2. 6. 2014

Soutěž zdravotníků


14. května se naše družstvo Mladých zdravotníků umístilo na pěkném 4. místě v okresní zdravotnické soutěži v Rakovníku. Ukázali, jak umějí obvazovat, poskytovat první pomoc, jaké mají znalosti z dopravní výchovy i historie Českého červeného kříže. Za naši školu se soutěže zúčastnili : Aneta Plačková, Zuzana Šimková, Natálie Vondrušková, Miroslav Majer, Jan Pisár a Josef Žižka. Děkujeme jim za reprezentaci a stejně tak vedoucím kroužku p. Žemličkové a Janouškové za přípravu na soutěž.


16. 5. 2014

Založení stravovací komise


Dne 6.5. 2014 se poprvé sešli na ustavující schůzce členové stravovací komise. Jejich úkolem je zejména být prostředníkem mezi strávníky, školní jídelnou a vedením školy. Sledují kvalitu našeho školního stravování, předávají podněty, které přispívají ke spokojenosti všech strávníků. Proto se na ně obracejte - kontakty naleznete v záložce Školní jídelna.


9. 5. 2014

Pobyt v přírodě


Od 5. do 7. května budeme na pobytové exkurzi ve Šlovicích. Čeká nás bohatý výukový i zábavný program. Kéž by nám i počasí přálo!


1. 5. 2014

Exkurze v Družstvu Agrochmel


Ve středu 26.2. jsme se vydali v rámci projektu Už rostou! na exkurzi do Družstva Agrochmel Kněževes.Děkujeme p. ing. R.Gregorovi, že kněževeským žákům umožnil vidět na vlastní oči, které činnosti lidé v zemědělství vykonávají i jak se užitková zvířata chovají. Po celém areálu nás se zajímavým vyprávěním provedli pánové ing.I. Hofmann a D. Šebek. Děkujeme  jim za seznámení s jednotlivými zemědělskými stroji, živočišnou výrobou i přípravou na nadcházející práce ve chmelnicích. Dětem se exkurze moc líbila.

.


27. 2. 2014

Přijetí do 1.r. šk.r. 2014/2015


Výsledek správního řízení o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od 1.9.2014 :

zápis


20. 1. 2014

Stránka