Navigace

Obsah

Stránka

Vystoupení v sokolovně


V sobotu 21.11. měly svoji premiéru naše roztleskávačky. Společně s čertíky z 1. a 2. ročníku potěšily všechny, kteří přijeli na Kulinářskou soutěž pořádanou Okresní radou Českého svazu žen. Vystoupení se konalo v sokolovně v Kněževsi a všem se moc líbilo.


22. 11. 2015

Boxeři dětem 2015


16.11.2015 se uskutečnil v KC Rakovník šestý ročník charitativní akce Boxeři dětem. Jeho výtěžek byl věnován na konto spolku SOS Andělé.

V záři reflektorů si naši žáci z boxerského kroužku odbyli svoji premiéru  Pod vedením trenéra pana Radka Červeného divákům ukázali svou odhodlanost a zapálení pro tento sport.
Ve Fotogalerii si můžete prohlédnout, jak si nejmladší účinkující večera vystoupení užili.


20. 11. 2015

Projektový den


V pondělí 16.11. jsme využili pro práci ve skupinách. Pokračovali jsme na projektu Po cestách a hradech doby Karla IV. Celé dopoledne se žáci střídali na stanovištích, která měla společný cíl - přiblížit toto historické období skrze manuální činnosti. A tak jsme stavěli hrady a příbytky z dřevěných dílů, z cihliček a malty, tkali dečku a plnili další rozmanité úkoly. Jak se nám to povedlo, můžete posoudit ve Fotogalerii.
Dřevěné stavebnice Teifoc,Valachia a tkalovský stav máme zapůjčené od MAS Rakovnicko o.p.s., se kterou na projektu spolupracujeme.


19. 11. 2015

Zahájení šk.r. 2015/2016


V úterý 1.9.2015 zahájíme všichni slavnostně nový školní rok 2015/2016 v učebně 3.r.
v 1. patře v 7.45 hodin. Poté třídní učitelky předají žákům podrobné informace o průběhu výuky, stravování i školní družině.

Rodiče si mohou též domluvit s vedoucí školní jídelny i vychovatelkou přihlášení do ŠJ a ŠD.

 

 


30. 8. 2015

Rozlučka se školním rokem


pzvánka


18. 6. 2015

Nejlepší střelec


Vyvrcholením činnosti mysliveckého kroužku bývá každoročně soutěž Zlatá srnčí trofej. Letos se konala v kolešovickém zámeckém parku 23.5. I naši žáci se jí účastnili.

Lukáš Vondruška ze 4.r. se umístil na pozici nejvyšší.
1. místo v kategorii A získal ve střelbě ze vzduchovky.

BLAHOPŘEJEME !!!


16. 6. 2015

1. místo je naše


V letošním školním roce jsme se zúčastnili soutěže ve sběru papíru. Odvoz papíru nám zprostředkovává už více než 30 let firma Odpady Chlumčák, s.r.o. A právě tato firma vyhlásila letošní soutěž, ze které jsme vyšli jako vítězové !!! Odměna, na kterou jsme dosáhli, byla lákavá - 5 000 Kč.

Nasbírali jsme společně s Vámi 7 150 kg, v průměru na 1 žáka 152 kg.

Žáci si moc přejí nový herní prvek na naší zahradě. Tu v posledních letech přetváříme na zázemí pro výuku i odpolední odpočinek při hrách. Peníze ze sběrů druhotných surovin od SRPdŠ k tomu velkou měrou přispívají.

Děkujeme Vám všem, že nám se sběrem pomáháte a doufáme, že i v příštím roce budeme zase úspěšní.

Hurá, jsme první!


16. 6. 2015

Sport nás baví


Našim žákům a žákyním po náročném dopoledním soustředění nabízíme k vyžití i sportovní aktivity. Tradičně je to sportovní kroužek a v posledních letech florbal. Od nového školního roku si budou moci vybrat z dalších dvou - box a aerobik+roztleskávačky. Na tyto kroužky mohou chodit i žáci z jiných škol. V červnu probíhají informační setkání, děti si mohou vše ještě vyzkoušet, a to : box - 23.6., aerobik - 29.6. od 15 hodin.

Rádi sportujeme.


16. 6. 2015

Kroužek boxu a roztleskávaček


V úterý 2.6.2015 od 15.00 do 16.30 hodin zveme všechny zájemce a zájemkyně o nové kroužky do tělocvičny naší školy. Ve spolupráci se Spol. TJ TZ Rakovník proběhne nábor do oddílu boxu a kroužku roztleskávaček a step aerobiku. Veškeré informace se dozvíte právě v tento den.

Těšíme se na všechny, kteří mají zájem o nové sportovní aktivity !

plakát


28. 5. 2015

Okresní soutěž Mladý zdravotník


Ve středu 13.5.2015 se v Rakovníku setkala družstva Mladých zdravotníků na okresní soutěži, aby ukázala, jak jsou šikovní při poskytování první pomoci. Naše družstvo uspělo na krásném 3. místě. O tento úspěch se zasloužili: Aneta Plačková, Míra Majer, Zuzka Šimková, Zuzka Plačková, Katka Pisárová a Honza Pisár. BLAHOPŘEJEME a děkujeme soutěžícímu družstvu i vedoucí kroužku p. Marii Žemličkové.


14. 5. 2015

Stránka