Navigace

Obsah

Stránka

ŠKOLIČKA pro předškoláky


Zveme všechny předškoláky a jejich rodiče na naši další Školičku - 28.2.2017 od 15 h v 1. třídě v 1. patře základní školy. Rodiče se dozvědí aktuální informace, děti si vyzkoušejí činnosti spojené se školní výukou. Těšíme se na společné setkání s Vámi !

Přijďte se přesvědčit !


15. 2. 2017

Vánoční besídka


Ve středu 21.12.2016 Vás všechny srdečně zveme na naši vánoční besídku.

Bude se konat v tělocvičně školy od 16 hodin.


15. 12. 2016

Poděkování - Vánoční jarmark


Děkujeme všem rodičům, rodinným příslušníkům, přátelům školy i vedoucím zájmových kroužků, kteří nám pomohli s organizací vánočního jarmarku. Poděkování patří i Vám, kteří jste se s námi sešli první adventní neděli u příležitosti rozsvícení obecního vánočního stromu a  zakoupili si dětské výrobky, ochutnali napečené dobroty, ohřáli se teplými nápoji.

Přejeme Vám všem klidný předvánoční čas.


28. 11. 2016

Vánoční jarmark


V neděli 27.11. 2016 od 16.30 h pořádáme vánoční jarmark výrobků našich žáků u příležitosti rozsvícení vánočního stromu na zahradě školy. Rodiče a přátelé školy chystají zároveň sladké dobroty a hřejivé nápoje.

Srdečně Vás všechny zveme první adventní neděli na společné setkání u školy.


18. 11. 2016

Výsledky voleb do školské rady


Dne 6.10.2016 se konaly doplňující volby do školské rady. S nejvyšším počtem hlasů byli zvoleni:

paní Vendula Doležalová (za zákonné zástupce)

pan David Fast (za pedagogické pracovníky)


7. 10. 2016

Rakovnický sprint


Dne 21.9.2016 naši školu reprezentovali žáci ve sportovní soutěži Rakovnický sprint. Osmičlenná výprava odvedla výborné výkony, všichni se ve svých kategoriích umístili na pěkných pozicích.
Pro bronzovou medaili si doběhl KRYŠTOF MRHAL ze 2.r
.. Všichni mu blahopřejeme a těšíme se na další úspěšné sportovce.


30. 9. 2016

Volby do školské rady


Základní škola a Mateřská škola Kněževes, okres Rakovník

Zastoupená ředitelkou školy Mgr. Danou Vondruškovou

Husovo nám. 100, 270 01 Kněževes, IČ 71007229

 

Č.j. 69/2016 V Kněževsi dne 4.9.2016


 

Ředitelka školy vyhlašuje :

 

DOPLŇUJÍCÍ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KNĚŽEVSI

 

 

Termín konání : 6. října 2016

 

Místo konání : budova Základní školy v Kněževsi

 

 

Zřizovatel stanovil 6-ti člennou školskou radu.

 

Účel a činnost školské rady jsou stanoveny § 167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).

 

 

Budou se konat - volby 1 zástupce pedagogických pracovníků ve školské radě

- volby 1 zástupce zákonných zástupců ve školské radě

 

 

VÝZVA

 

k podání návrhů kandidátů zástupců pedagogických pracovníků a zákonných zástupců žáků ve školské radě do 4. 10. 2016 ředitelce školy.

U každého kandidáta uveďte jméno, příjmení a obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu.

 

Mgr. Dana Vondrušková

ředitelka školy


4. 9. 2016

Atletické závody


V úterý 17.5.2016 jsme poměřovali síly se svými vrstevníky z ostatních škol rakovnického okresu na atletických závodech v Rakovníku. Všichni vybraní žáci, kteří nás reprezentovali,  se moc snažili. Nejúspěšnější ve svých kategoriích byli Tomáš Liprt, 3.r., který si vysloužil za hod míčkem zlatou medaili a Kryštof Mrhal, 1.r., který si doběhl pro bronz na trase dlouhé 50 m.

Blahopřejeme a všem děkujeme, že za nás bojovali ze všech sil.


17. 5. 2016

Šlovice 2016


Od pátku 6.5. do neděle 8.5. nám počasí přálo i na pobytové exkurzi ve Šlovicích. Děti tak strávily víkend společnými hrami a turistikou v malebné přírodě nedaleko Berounky.


8. 5. 2016

Květinový den 11.5.


Český den boje proti rakovině se přiblížil. Jako v předchozích letech budou žáci 5.r. pomáhat s prodejem kytiček v naší obci. Za nabízené kvítky měsíčku lékařského tak žáci a studenti v ČR pomáhají získat finanční prostředky např. na onkologickou osvětu, výzkum a vybavení onkologických center.
Květinový den je ve středu 11. května.


7. 5. 2016

Stránka