Navigace

Obsah

Stránka

Soutěž Vánoční kapr


Blahopřejeme našim žákům, kteří ukázali, co umí v přírodovědné soutěži Vánoční kapr. Se svými znalostmi obsadil Jirka Kutílek, 4.r. krásné 2. místo v kategorii žáků 4. a 5.ročníků.
Tomáš Liprt a Radek Pazderník, 5.r. se rovněž umístili na předních místech mezi soupeři škol okresu. Děkujeme jim za reprezentaci a přejeme jim úspěchy i v dalších letech.


13. 12. 2017

Poděkování


Děkujeme našim rodičům a všem přátelům školy, kteří přispěli svými výrobky na uskutečnění vánočního jarmarku.
Děkujeme i všem Vám, kteří jste si z jarmarku odnesli vánoční dekorace a dobroty. Výtěžek z jejich prodeje bude použit na venkovní hrací prvek do školní zahrady.


4. 12. 2017

Vánoční jarmark s vystoupením


Vánoční jarmark


22. 11. 2017

Volby do školské rady


volby do školské rady


20. 11. 2017

Ovoce, zelenina a mléko do škol


I v letošním školním roce jsme zapojeni do projektu Ovoce a zelenina do škol a nově Mléko do škol. Žáci tak letos dostanou 4 dodávky ovoce a zeleniny a  4 kusy mléčných výrobků za měsíc. V září a říjnu to bude neochucené mléko. Vše je zdarma.


6. 9. 2017

Zahájení šk. r. 2017/2018


Slavnostní zahájení šk.r. 2017/2018 se koná v pondělí 4.9.2017 od 7.45.h v základní škole.


31. 8. 2017

Rozlučka s 5.r.


Na pátek 23.6. 2017 připravují spolužáci a kamarádi našim páťákům rozlučkové zábavné setkání od 9.30 h .
Rodiče vítáni !


18. 6. 2017

T-Mobile Olympijský běh


Zaregistrovali jsme se do největšího českého závodu, který v jeden okamžik rozběhne tisíce žáků po celé republice. Hlavní myšlenkou je rozhýbat děti a připomenout si olympijské myšlenky.
Na běžce ze ZŠ a MŠ čekají medaile, tyčinky Big-Corny, štětce a barvičky od partnerů Olympijského běhu.
A kdy vyběhneme ???
VE STŘEDU V 10.15 h V JIŽNÍ ULICI U NÁS V KNĚŽEVSI.


18. 6. 2017

Dopravní soutěž


Do Rakovníka vyrazilo i družstvo mladých cyklistů složené ze žáků 4.r. - Kateřina Pisárová, Kristýna Brabcová, Radek Pazderník a Jakub Houska. V dopravní soutěži pořádané pro školy okresu Rakovník obhájili výborné čtvrté místo. Blahopřejeme jim a protože jim medaile utekla jen o pár bodů, věříme, že příští rok se jim určitě povede nějakou přivézt.


29. 5. 2017

Atletické závody


Na atletických závodech v Rakovníku nás letos reprezentovali tito žáci a žákyně: Kryštof Mrhal 2.r., Michaela Trešlová 3.r., Jiří Kutílek 3.r., Jakub Houska 4.r., Tomáš Liprt 4.r. a Kateřina Pisárová 4.r. Ve svých kategoriích podali pěkné výkony. Blahopřejeme jim a děkujeme za reprezentaci školy.


29. 5. 2017

Stránka