Navigace

Obsah

Ve školním roce 2018/2019 navštěvuje naši základní školu
k 3.9. 2018 46 žáků .

Naše základní škola je od 1.9.2009 trojtřídní s pěti ročníky

Děti se většinou znají z kolektivu svých vrstevníků ze školky i blízkého okolí, mohou tak pokračovat v přátelských vztazích, lépe si poradí s prvními školními povinnostmi. Mohou si s ostatními hrát  ve školní družině nebo aktivně pracovat v zájmových kroužcích. Nabízíme dětem kroužek výtvarný, florbalový, šachový,  aerobiku.

Zároveň po dva roky tu je v rámci projektu S námi to dokážeš !  i čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her  a  odpolední možnost doučování.

Rodiče žáků i z okolních obcí dávají naší škole přednost díky malému kolektivu dětí, rodinnému zázemí, individuální péči a všestrannému  rozvíjení žáků.

Všichni žáci se učí podle našeho Školního vzdělávacího programu základní školy Tvořivá škola. Ve všech ročnících probíhá výuka takovým  způsobem, aby žáky zaujala a měli prostor přemýšlet nad svými výtvory.

PLÁNUJEME:

ČERVEN  2019

3.6. Školní výlet - Plasy

6.6. ŠD uspořádá zábavné dopoledne pro MŠ, od 10h

10.6. Výuka na dopravním hřišti, odjezd v 7.45 h od školy, 1.-5.r.

17.6. Turnaj ve vybíjené, sportovní setkání se ZŠ Chrášťany a ZŠ Olešná, od 8h

19.6. Rozlučka s 5. ročníkem, od 10 h

28.6. Rozdávání vysvědčení, ukončení školního roku 2018/2019 - 7.45 - 8.30 h