Navigace

Obsah

Ve školním roce 2019/2020 má naše základní škola
k 30.9. 2019 72 žáků. Někteří žáci využívají možnosti individuálního vzdělávání, někteří se vzdělávají v zahraničí .

Naše základní škola je trojtřídní s pěti ročníky.

Děti se většinou znají z kolektivu svých vrstevníků ze školky i blízkého okolí, mohou tak pokračovat v přátelských vztazích, lépe si poradí s prvními školními povinnostmi. Mohou si s ostatními hrát  ve školní družině nebo aktivně pracovat v zájmových kroužcích. Nabízíme dětem kroužek výtvarný, florbalový, šachový,  aerobiku, V letošním roce jsme zahájili také kroužek logopedický, přírodovědný, pečení a leteckého modelářství. 

Zároveň po dva roky tu je v rámci projektu Společně to lépe zvládneme i čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her  a  odpolední možnost doučování. Oživení výuky jistě přinesou projektové dny s environmentální, etickou i profesní tematikou, 

Rodiče žáků i z okolních obcí dávají naší škole přednost díky malému kolektivu dětí, rodinnému zázemí, individuální péči a všestrannému  rozvíjení žáků.

Všichni žáci se učí podle našeho Školního vzdělávacího programu základní školy Tvořivá škola. Ve všech ročnících probíhá výuka takovým  způsobem, aby žáky zaujala a měli prostor přemýšlet nad svými výtvory.

PLÁNUJEME:

ŘÍJEN  2019

2.10. Etické dílny - 1. a 2.r. Jak se chránit v nebezpečných situacích?
                              - 4. a 5. r. Jak mít pěkný vztah s rodiči?

2.10. Rakovnický vytrvalec - sportovní soutěž jednotlivců,
                                               Rakovník, sokolovna od 14 h

14.10. Dopravní hřiště - 1. až 5.r., odjezd v 7.45 h od školy

23.10. Kulturní vystoupení  na vítání dětí na ÚM Kněževes od 16h

24.10. Přírodovědná exkurze -  IQ PORT Praha, 1.-5.r.

29.,30.10. Podzimní prázdniny