Navigace

Obsah

               Úhrada školného a stravného

   Rodič je povinen včas uhradit platby za stravné a školné,

  tzn. do 15. dne v měsíci ve školní jídelně.

     Tento termín je bezpodmínečně nutné dodržet!!

                            Odhlašování stravy

     Pokud není oběd při neúčasti strávníka odebrán, ani řádně odhlášen, započítává se  stravné v plné výši.

 V případě onemocnění žáka si mohou zákonní zástupci vyzvednout oběd v první den nemoci do jídlonosiče. Další dny není na oběd ve školní jídelně nárok.

  Změnu lze oznámit telefonicky  v pracovní době :

       na č. 313 582 216, 772 585 560 (v MŠ) 

       na č.608 100 903 (v ŠJ)

       případně ústně ve školní kuchyni.

     Odhlašování - přihlašování oběda  je nutné provést  do 7. hodin ráno .

informace ŠJ pro rok 2019/2020 ke stažení