Navigace

Obsah

VZHLEDEM K VYHLÁŠENÉMU NOUZOVÉMU STAVU ZE DNE 12. 03. 2020, NEBUDE MOŽNÉ SI V DALŠÍCH TÝDNECH VYZVEDÁVAT ZADÁNÍ OSOBNĚ. PROSÍM VÁS O ZASLÁNÍ EMAILOVÉHO KONTAKTU NA MOBILNÍ ČÍSLO 605 941 835, PŘÍPADNĚ EMAIL: pidrmanova.stanislava@seznam.cz

Případně náš nový profil na facebooku Čtvrtá Pátá Kněževes

Domácí zadání pro žáky 5. ročníku v týdnu od 16. – 20. 3.

Český jazyk

Slovesa: Přečti si v učebnici na stránce 81-85 modré rámečky, kde si zopakuješ, co víš o slovesech.

            Pracovní sešit str. 8 Slovesný způsob, cvičení 1 a 2 (pokud nevíš co s tím, pomůže ti text v učebnici na straně 84)

Slovesný způsob: Čas přítomný – učebnice str. 84 – přečti si text a opakování časování v přítomném čase, zopakuj si také osoby čísla jednotného a množného. Do sešitu nebo na list papíru zpracuj z učebnice na straně 85 cvičení 3.

  • Pracovní sešit str. 9 – cvičení 1. Podtrhni tvary sloves v přítomném čase a vypracuj úkoly pod textem. Jestli nevíš co je přirovnání:

Přirovnání je pojmenování na základě srovnání, podobnosti dvou věcí, osob; přirovnání většinou obsahuje slovo „jako“ (například z textu „hraje jako na stříbrnou harfu“)

         Učebnice str. 85, cvičení 5 si přečti a slovesa v závorce převeď do správného tvaru. Písemně vypracuj úkoly pod textem, piš do sešitu nebo na list papíru.

  • Vypracuj cvičení dle zadání: Pracovní sešit str. 9 cvičení 2, 3,5
  • Pracovní sešit str. 9 cvičení 4.  Přečti věty, doplň správné i,í/y,ý a potom je přepiš do přítomného času: když mám sloveso ozýval se je to čas minulý, v přítomném čase to bude ozývá se a tak podobně.

Čas budoucí: Přečti si text v modrém obdélníku (Učebnice strana 86) co je to čas budoucí, jak ho poznáš a jak se tvoří. Vypracuj cvičení 1, na str. 86. Vypracuj je pouze ústně.

Pracovní sešit str. 10 cvičení 1, 2, 3

Ve cvičení 1) str. 10 se neboj použít u sloves předpony – sloveso růst v budoucím čase bude vyrůst, (ty máš podle zadání převést do 1. osoby č. jednotného, takže napíšeš: Já vyrostu) Snad jsem ti to vysvětlila dostatečně.

Stejně pracuj ve cvičení 2. 

Cvičení 3 už „zmákneš“...

Pokud máš pocit, že je toho málo:  

Opakuj si probraná přídavná jména.

  • V pracovní brožurce Procvičování přídavných jmen, pracuj samostatně každý den něco. Pokud nebudeš vědět jaké i,í/y/ý se píše, najdi si v učebnici stranu 70 -78 a zopakuj si, co nevíš.

Procvičuj online:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php  1. Stupeň,  5.ročník  český jazyk přídavná jména,

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-pridavnych-jmen-2-uroven/1274

https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-iy-a-iy-v-koncovkach/pridavnych-jmen/

 

ČTENÍ: Pracovní list: Čtení s porozuměním – O nemocném lvu, moudré sově…

  • Číst knížku a z ní vypracovat čtenářský list (připomínám, že máte odevzdat 5 čtenářských listů vypracovaných v období od ledna do června)

 

SLOH:

sloh

  • Napiš vzkaz svému učiteli. V něm mu napiš, jak se ti pracuje v domácím vzdělávání. A jaká zadaná cvičení ti nejvíce vyhovují.

 

VLASTIVĚDA

 

MATEMATIKA

V úterý jsme se domlouvali, že budete pracovat v pracovním sešitě na stránkách 22-31. Pokud ještě něco nemáš, doplň si.

Pro připomenutí: Sčítání desetinných čísel:

mat

Máš ode mě novou učenici: Desetinná čísla

Vypracuj stránky 1 a 2 : opakování zlomků

                        Připomeň si sčítání zlomků – pokud nevíš, podívej se na stranu 95 v učebnici. Ale stejná cvičení byla i v pracovním sešitě.

Procvičuj dělení dvojciferným dělitelem: Učebnice: str. 66 cv. 4, 67 cv. 15

Geometrie: Pracovní sešit na straně 45 vypracuj cvičení 1-4

Procvičuj si online na počítači:

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php  záložka matematika, 1 stupeň, 5 ročník – opakuj zlomky, desetinná čísla, písemné dělení dvojciferným dělitelem

Vážení vyučující,

vzhledem k uzavření škol bychom Vám rádi pomohli s výukou na dálku.

Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz.

Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma prodloužíme do 30. 6. 2020.

Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.