Navigace

Obsah

 

Úkoly     Přírodověda 4 - zač. dubna.docx (84.56 kB)

 

4. ročník, týden od 14. 4. – 17. 4. 2020

 ANGLIČTINA :  učebnice str. 36 - zpaměti se nauč názvy místností
  Umimeto.org - procvičuj názvy ovoce a zeleniny

ČESKÝ JAZYK

             Stále procvičujeme slovesa, tento týden nás čeká závěrečné opakování sloves.  

UČEBNICE STR 73- 75   cvičení ze strany 73 vypracujte pouze ústně, na straně 75 si přečtěte básničku, pokuste se určit slovní druhy a zodpovězte si otázky pod cvičením. Do sešitu z psaní básničku krásně „psace“ přepište. Dejte si záležet na úpravě jednotlivých slok, nakreslete obrázek

PRACOVNÍ SEŠIT STR. 29 - 30 celá strana

Procvičuj online po přihlášení, úlohy na procvičování budou zadané na umimeto.cz v naší třídě.              

Dobrovolně pracuj v sešitě vyjmenovaných slov.

MATEMATIKA

Výkladová videa

https://www.youtube.com/watch?v=NAthqunyZv4   úvod

https://www.youtube.com/watch?v=4s9tIyhUYIA   úvod do zlomků

https://www.youtube.com/watch?v=hjF7U-5l87U    výpočet částí

UČEBNICE 3. DÍL strana 16-17 pracuj dobrovolně, procvičuj zlomky

SEŠIT ZLOMKY str. 7-9

Geometrie

https://www.youtube.com/watch?v=06JnxZDZf0Y

https://www.youtube.com/watch?v=bcmw23b-Xxk

 sestroj rovnoběžník dle zadání učebnice str. 14, cvičení 3 (zopakuješ si rovnoběžky)

 

VLASTIVĚDA

https://www.youtube.com/watch?v=L8aMBOjVgYA

https://www.youtube.com/watch?v=28gEExRd8S0

Pracovní sešit: str: 43 cvičení 1, 2 a str. 43 cvičení 3 (odpovědi vyhledej v textu v učebnici, pokud je nebudeš vědět)

Po zhlédnutí videí, napiš několika větami, kdo byl Karel IV.  Které velké věci za sebou zanechal.