Navigace

Obsah

VZHLEDEM K VYHLÁŠENÉMU NOUZOVÉMU STAVU ZE DNE 12. 03. 2020,  NEBUDE MOŽNÉ SI V DALŠÍCH TÝDNECH VYZVEDÁVAT ZADÁNÍ OSOBNĚ. PROSÍM  VÁS O ZASLÁNÍ EMAILOVÉHO KONTAKTU NA MOBILNÍ ČÍSLO 605 941 835,  PŘÍPADNĚ EMAIL: pidrmanova.stanislava@seznam.cz

Případně náš nový facebookový profil   Čtvrtá Pátá Kněževes

Děkuji St. Pidrmanová

Zadání domácí práce v týdnu od 16 - 20.3

Český jazyk  4. ročník

 

Pracovní listy:  OPAKUJ SI koncovky podstatných jmen – práce v pracovním listu, online procvičování

Opakuj a prohlubuj si znalosti o Slovesech – přečti si v učebnici str. 66/67

Co jsou slovesa a co vyjadřují slovesa.

Učebnice str. 66 cv. 1 – přepiš do sešitu případně na papír

Pracovní list: okopírovala jsem ti:  Slovesa Str. 23-26 +  zapakuj si co je kořen slov, předpona a přípona

Co jsou slovesa určitá a neurčitá.

PS: str. 24  Dokonči cvičení 1, které jsme začali společně, pak můžeš pokračovat cvičením 2 a 3

UČ str.  66 cv. 2 pracuj do sešitu případně na papír, přečti si zadání v učebnici

Jednoduché a složené tvary sloves

Přečti si, co jsou složené a jednoduché tvary sloves

UČ: str. 67 cv. 1  Vypiš složené tvary a urči čas slovesa

PS: str. 25 cv. 1, 2

Procvičuj si na internetu:

https://www.onlinecviceni.cz/  1 stupeň,  český jazyk – podstatná jména, určování slovních druhů

https://www.umimecesky.cz/diktat-koncovky-podstatnych-jmen-i-y-2-uroven/50

https://www.pravopisne.cz/2020/02/koncovky-podstatnych-jmen-zensky-rod-2/

https://skolakov.eu/

ČTENÍ: Pracovní list: Čtení s porozuměním – O nemocném lvu, moudré sově…

             Číst knížku a z ní vypracovat čtenářský list (připomínám: že máte odevzdat 5

             čtenářských listů vypracovaných v období od ledna do června)

 

SLOH:

sloh

Napiš vzkaz svému učiteli. V něm mu napiš, jak se ti pracuje v domácím vzdělávání. A jaká zadaná cvičení ti nejvíce vyhovují. 

 

VLASTIVĚDA

UČEBNICE STRANA  str. 74

Pracovní sešit str. 37

Podle textu v učebnici vyplň pracovní list: Pověsti o počátcích našich dějin

Youtube – podívej se na videa:  Dějiny udatného národa českého

 

MATEMATIKA:

 Trénuj písemné násobení dvojciferným činitelem:  Okopírovaný pracovní list.

  Procvičuj probírané převody jednotek: Okopírovaný pracovní list

Učebnice na straně 47 slovní úlohy 6,7,9,10 (pracuj do sešitu nebo na list papíru)

                                                               Nezapomeň u každé úlohy napsat zápis.

                                                               (Příklad:  Jablek ….. 10kg, Hrušek …15kg  celkem.? )

Zopakuj si jednotky  času a jejich převody učebnice strana 48, cvičení 2, 3, 4, 5, 6, a cvičení 9 (pracuj do sešitu) 

                                                               Písemné odčítání: učebnice strana 47, cv. 11

Pracuj dál v MINUTOVKÁCH.

 Procvičuj násobilku

Matematické SUDOKU

Procvičuj na počítači

https://skolakov.eu/matematika-4-trida