Navigace

Obsah

Připravené úkoly jsou do pátku 20. 3. Vzhledem k situaci ve státě (nouzový stav), nenoste prosím vypracované úkoly zpět do školy. Na další dny a týdny Vám budu úkoly pro děti zasílat mailem. Přidám i několik pracovních listů, abyste mi je mohli zasílat zpět ke kontrole.

Věřím, že situaci společně zvládneme. Přeji zdraví Vám i dětem.

S pozdravem

Tř. uč. Vlaďka Gregorková Vicjanová

 

Matematika

Pokračujte v učebnici Matýskova matematika 3. díl. Cvičení, která vám zde napíši, vypracujte do školního sešitu vždy s datem, kdy jste příklady skutečně počítali, s vyznačením strany a čísla cvičení.

Str. 8, cv. 1 a 2 – slovní úlohy (do sešitu zapisujte pouze odpovědi)

Str. 9, cv. 1 a 2 (stačí pouze ústně – poproste rodiče, či staršího sourozence o kontrolu), cv. 3 vypracujte písemně do sešitu.

Str. 10, cv. 1 (písemně do sešitu), cv. 3 (ústně s kontrolou další osoby)

Str. 12, cv. 1 a 2 (písemně do sešitu)

Str. 13, cv. 1 (písemně do sešitu)

Str. 14, cv. 1 – 3 slovní úlohy (do sešitu zapisujete pouze odpovědi)

 

Pracovní sešit Matýskova matematika 3. díl. Ke každému cvičení, které v sešitě vypracujete, napište datum, kdy jste pracovali.

Str. 8, cv. 5

Str. 9, cv. 1, 5 a 6

Str. 10, cv. 1, 3 a 5

Str. 11, celá strana  (u slovních úloh nezapomeňte i na zápis!)

Str. 12, cv. 1, 3 a 5

 

Do sešitu matematiky dále vypracuj následující úkol (s postupným počítáním):

Vyber si libovolné číslo v oboru přirozených čísel od 1 do 9

K vybranému číslu přičti číslo 4

Výsledek vynásob pěti

Od získaného součinu odečti číslo 20

Výsledný rozdíl vyděl zvoleným číslem

Od zjištěného podílu odečti číslo 5

Co ti vyšlo?

Připrav podobný úkol i pro paní učitelku J

Neustále si procvičujte násobení a dělení. Trénujte s rodiči či staršími sourozenci.

 

Český jazyk

Opakujte si vyjmenovaná slova, naučte se i vyjmenovaná slova po Z (zapsat do školního sešitu dle učebnice na str. 57).  Všimněte si: brzy (časně) a brzičko (přípona – ičko)

 

Pracovní sešit Český jazyk 3 (k vypracovanému cvičení opět napiš datum, kdy jsi na něm pracoval):

Str. 26 celá

Str. 27, cv. 3 (slova s předponou vy-)

Str. 28, cv. 2 a cv. 3 (poproste rodiče, či staršího sourozence, aby vám cvičení nadiktoval jako diktát do domácího sešitu a společně zkontrolujte, případné chyby opravte – věty napište znovu a správně!)

Str. 29, cv. 1 – 3

Str. 30  celá strana

 

Učebnice Český jazyk 3 (zadaná cvičení pište do domácího sešitu):

Str. 56, cv. 13

Str. 58, cv. 4 (křížovku vyplňte do učebnice obyčejnou tužkou, cv. 4 b – pohádku/příběh pište do domácího sešitu)

Str. 58, cv. 5

Str. 59, cv. 3 b

 

Pracovní sešit Hravá vyjmenovaná slova:

Str. 48, cv. 2

Str. 49, cv. 1 a 2 a 4

Str. 52 celá strana

Str. 53, celá strana

 

Pracovní sešit Procvičujeme slovní druhy:

Str. 19, cv. 7

Str. 20, cv. 9

 

Čtení

Čítanka str. 97, Jak se Honzík učil latinsky

+ vypracuj pracovní list o Boženě Němcové

+ zjisti, jaké pohádky napsala. Jednu z nich si vyber – napiš její název a nakresli k ní obrázek

Čti svojí knihu – snaž se čtení věnovat každý den alespoň dvacet minut. Až knihu přečteš, nezapomeň vypracovat čtenářský list.

Psaní

Písanka str. 6 a 7 (celé)

 

Prvouka

Přečti si v učebnici na str. 37 povídání o houbách.

Do sešitu zapiš, v čem se odlišují houby od rostlin (a proč je tedy mezi rostliny neřadíme, ale tvoří samostatnou skupinu).

Podle učebnice si překresli do sešitu houbu a popiš její části.

V atlase hub či na internetu vyhledej alespoň tři houby jedlé a tři houby jedovaté – zapiš do sešitu.

Vypracuj str. 45 v pracovním sešitě prvouky

V čítance na str. 162 si přečti příběh Na houbách a na str. 163 vylušti přesmyčky hub (do sešitu). Na str. 162 je i krátká básnička – přepiš ji do sešitu prvouky.