Navigace

Obsah

Vážení rodiče,

Zdravím Vás po týdnu a zároveň zasílám učivo na týden od 30. 3. do 3. 4.

ČESKÝ JAZYK – Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - opakování

             UČEBNICE  str. 88 - 89 (platí totéž, co minulý týden – informace, ústní 

                                    procvičování)

                                   str. 90 – Slovní druhy – naučit vyjmenovat zpaměti  i s číslem                

                                                 (5 – slovesa, 8 – spojky)

                                 Sloh  - uč. str. 87 – přečti, vymysli svůj ostrov, nakresli, pojmenuj, napiš

                                            o něm krátký příběh  87/1a

                PRACOVNÍ SEŠIT – písemně str. 18 - 20 

PÍSANKA   - str. 14 - 15  

 

MATEMATIKA  -  str. 1 – 6 – nauč se zpaměti řadu násobků dvěma tam i zpět

                               (0, 2, 4, 6, ………20, 18, 16, 14, ………0)

                              

PRVOUKA – str. 58, 60

Hodně trpělivosti a pevné nervy.

                                                               Děkuji  a hezký den  V. Švelchová