Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

     

 

VÝSLEDEK ZÁPISU DO MŠ

 

 

   zázázá

                                                 Zápis dětí

                                    pro školní rok 2020/2021 :

 

                                  

 

                                      

dopoledne od  10.00  - 11.00 hod.- B

                              odpoledne od 15.00 - 16.00 hod.- B

 

 

                                

      
    Zápis dětí do MŠ probíhá :

  - po dohodě se zřizovatelem (termín, kapacita zařízení, spádovost, apod.)

  - děti  mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku

  - dítě do MŠ přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka školy

  - žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží rodiče v MŠ 

  - ředitelka rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ do 30 dnů po obdržení

    žádosti

  - do MŠ se může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným  očkováním

    (výjimka je zákonně stanovena u dětí v povinném předškolním vzdělávání)

 - zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního

    listu  dětský lékař, rodiče jej přinesou do MŠ spolu s vyplněnou žádostí o přijetí

    dítěte

  - při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka školy po dohodě se  zákonnými zástupci

    dítěte  dny docházky dítěte do MŠ a délku jeho pobytu  v těchto dnech, zároveň

    i způsob a rozsah jeho stravování

  - pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto  sjednaných podmínek,

    je nutno tuto změnu dohodnout s  ředitelkou školy

  - rodiče nahlásí v MŠ každou změnu ve výše uvedených údajích

  

  V Kněževsi dne

   Mgr. Dana Vondrušková