Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

Provoz MŠ bude obnoven 25.5.2020

       Promyslete a důkladně zvažte:

  • Zda Vaše dítě nepatří do skupiny osob s rizikovými faktory, které stanovilo Ministerstvo zdravotnictví ČR  nebo do ní nepatří některá osoba ve společné domácnosti.  ( Uvedeno v Čestném prohlášení ).
  • Jak Vaše dítě bude na nový způsob organizace provozu reagovat,  zejména
    u mladších dětí počítejte s tím, že bude znovu probíhat adaptace na MŠ. Pokud nebude dítě schopné plynulého předání pověřené osobě, doprovázející osoba odvede dítě ze školy. Z provozních důvodů nebude ráno časový prostor pro individuální přístup tak, jak jsme ho umožňovali v běžném provozu.
  • Zvažte dle svých možností nutnost docházky dítěte do školy.

 

zde informace k obnovení provozu

zde čestné prohlášení ke stažení

 

Pokud vaše dítě bude omluveno z docházky do MŠ, můžete si zažádat o prominutí úplaty. V případě, že dítě nebude omluveno a nepřijde, úplatu musíte uhradit

zde žádost o prominutí úplaty

 

Pokud je vaše dítě předškolák a zůstane doma, musíte vzhledem k povinné předškolní docházce vyplnit a poslat omluvenku ( omluvenky prosím posílejte na e-mail : yva.t@seznam.cz)

zde omluvný list ke stažení